stronka_case study final

Untitled design (8)

Quick Response Manufacturing – wygrywająca strategia wytwarzania produktów pod zamówienie klienta

Data: 15.03.2017 r. (środa)

Godzina: 9:00 – 13:00

Język warsztatu: angielski

Opis warsztatu:

Warsztat przeprowadzi uczestników przez założenia metody QRM, która pozwala zbudować trwałą przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa opartą o krótkie czasy realizacji w produkcji hig mix – low volume i Engineered to Order.

Experience the NEW – what it’s like to be a consultant for an international company

Data: 20.03.2017 r. (poniedziałek)

Godzina: 11:00 – 15:30

Język warsztatu: angielski

Opis warsztatu:

Have you ever wondered what it’s like to be a consultant for an international company that deals with new technologies? During the workshop, you’ll get a chance to formulate an improvement strategy for your client’s operations and experience the daily life of a consultant.

Strategia produktowa dla banku w warunkach niestabilnego otoczenia  

Data: 22.03.2017 r. (środa)

Godzina: 14:00 – 18:00

Język warsztatu: polski i angielski

Opis warsztatu:

Naszym klientem jest ukraiński bank, który mierzy się z niestabilnym otoczeniem rynkowym. Jako konsultanci Deloitte, zostaliście poproszeni o opracowanie strategii produktowej. Do Waszych zadań należeć będzie zaprojektowanie nowego produktu, stworzenie systemu motywacyjnego oraz rozwój strategii marketingowej.

Untitled design (1)

How to resolve Segregation of Duties (SoD) conflicts? – pharmaceutical company case study

Data: 24.03.2017 r. (piątek)

Godzina: 11:40 – 15:00

Język warsztatu: angielski

Opis warsztatu:

Segregation of Duties (SoD) presents an unique challenge to control compliance as it requires close alignment of business and IT stakeholders to assess, mitigate, reduce and monitor the risk of fraud or material misstatement. Can You imagine that as a consultant in IT Risk and Assurance Team you can help a pharmaceutical company?During EY case study you can answer below questions such as: how to create SoD matrix in order to resolve SoD conflict, how can management determine if duties are properly segregated, which applications are able to execute the defined sensitive transactions and how SoD helps company to build a better working world?

kpmg

Doradztwo biznesowe dla firm 

Data: 20.03.2017 r. (poniedziałek)

Godzina: 13:00 – 16:00

Język warsztatu: polski

Opis warsztatu:

W trakcie case study zajmiecie się zagadnieniem usług doradztwa dla firm technologicznych świadczonych przez firmę doradczą. Dowiecie się w jaki sposób konsultanci mogą wspierać innowatorów, co stanowi największe wyzwania i ryzyka, a także będziecie mieli możliwość wypracowania własnego podejścia do wdrażania nowych produktów na rynek. Kolejnym krokiem będzie wspólna weryfikacja podejścia względem najlepszych praktyk wykorzystywanych w projektach przez czołową firmę doradczą KPMG.

Untitled design (3)

Transfer Pricing, czyli ile jest ekonomii w podatkach? 

Data: 21.03.2017 r. (wtorek)

Godzina: 10:00 – 13:30

Język warsztatu: polski

Opis warsztatu:

Przyjdź na warsztat i dowiedź się od ekspertów PwC, na czym polega praca w Zespole Cen Transferowych. Następnie, w trakcie case study spróbuj poradzić sobie z zadaniami, z którymi na co dzień zmagają się nasi konsultanci.

Wyobraź sobie, że naszym klientem jest międzynarodowa korporacja, dokonująca szeregu transakcji pomiędzy podmiotami z grupy. Twoim zadaniem będzie m.in. analiza otrzymanych dokumentów, obliczenie wybranych wskaźników finansowych, udzielenie klientowi wsparcia w zakresie dokonywanych rozliczeń, a także zaproponowanie alternatywnych rozwiązań, pozwalających klientowi na osiągnięcie dodatkowych korzyści.

UWAGA

Wszyscy uczestnicy warsztatu otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia. Najlepsi i najaktywniejsi studenci zostaną zaproszeni do skróconego procesu rekrutacji na praktyki w PwC.

Untitled design (9)

Rzeczowe aktywa trwałe w prawie bilansowym i podatkowym 

Data: 16.03.2017 r. (czwartek)

Godzina: 10:00 – 12:00

Język warsztatu: polski

Opis warsztatu:

Wiążecie swoje plany na przyszłość z rachunkowością? Chcielibyście dowiedzieć się jak wygląda praca w audycie i poszerzyć wiedzę na temat klasyfikacji wydatków, rozliczania amortyzacji czy inwentaryzacji środków trwałych? Dzięki firmie Rödl & Partner możecie zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie klasyfikacji, początkowego ujęcia oraz wyceny środków trwałych według ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz prawa podatkowego.

Untitled design (5)

Sprint Bank – development of cost cutting strategy

Data: 23.03.2017 r. (czwartek)

Godzina: 09:30 – 13:10

Opis warsztatu:

As a team of consultants, you will be responsible for preparation of cost reduction strategy together with recommendations on specific cost cutting countermeasures. You will present results of your work in front of Management Board of Sprint Bank.